Pakistan Christian TV

Breaking news and world news from Pakisthan Christian TV on Business, Sports, Culture. Video news. News from the US, Europe, Asia Pacific, Africa, Middle East, America.

Hubáčková: The greatest success will be if coal use is ended in 2030 Iroslas

Hubáčková: The greatest success will be if coal use is ended in 2030 Iroslas

KDU-ČSL Senator Anna Hopashkova is a candidate for the position of Minister of Environment in the emerging government of the Together and Pirates Alliance. In an interview with Radiožurnál, she said she wanted to establish greater cooperation with the Ministries of Agriculture, Transport and Education. You also want to stop mining coal sooner and stop using it as soon as possible. She would have considered it successful if she had done so in 2030.Prague

Post on Facebook


Share on Twitter

Post on LinkedIn

printing press


copy urlShort title
NearAnna Hobachkova | Photo: Michal Růžička / MAFRA | Source: Profimedia

If you have already reached the Ministry of the Environment, what are the first steps you will take? What topics will you cover first?
I would like to divide it into two areas. There are strategic themes that the European Union and climate change have given us, and no one questions them now. Floods, hurricanes and erosion. So he adapted to these new conditions and climatic conditions. It’s a green deal (So-called Green Deal for Europe – a plan to achieve climate neutrality in the EU by 2050 – editor’s note).


Langšádlová: Jmenování nové vlády je zásadní, nejzazším termínem je polovina prosince


Číst článek

Znamená to, jak se chovat v krajině tak, aby se nám její teplota nezvýšila o více než jeden a půl stupně – zatím ty vize vidíme do roku 2050. A toto je jedno z hlavních témat, které chci promítnout do práce ministerstva životního prostředí, pokud tedy nastoupím. Asi i rozšířit spolupráci s jinými ministerstvy.

Pak je část agendy, která je aktuální. Jsou to známé mediálně probírané kauzy, jako je například Bečva. Čistota a ochrana vod je můj takový celoživotní profesní cíl. Takže se budeme věnovat ochraně pitné vody, pokusíme se i ji legislativně ústavně zakotvit.

A samozřejmě dořešit některé případy, které jsou takto kontroverzní, jako je Bečva. Poučíme se z chyb. Pokusíme se chyby nejenom popsat, ale i zapracovat a vyhnout se jim do příště, aby taková havárie byla ojedinělá, nejlépe se vůbec nestávala. S kauzou se musím seznámit a nechtěla bych teď předjímat, jak dopadne, když je v šetření policie.

A co česko-polský spor ohledně dolu Turów?
Rezonuje to v naší společnosti hodně a ještě víc v polské. Kauzu sleduji, protože je hodně podobná tomu, co máme na mém území (Hubáčková aktivně vystupovala proti plánované těžbě štěrkopísku u Moravského Písku v okrese Hodonín, za který byla zvolená senátorkou – pozn. red.). Bývalá těžba lignitu versus ohrožení zdrojů pitné vody.


Polsko předložilo další návrh dohody k Turówu. Pro Česko je nepřijatelný


Číst článek

Nemám k tomu (k vyjednávání mezi Českem a Polskem o dohodě kvůli dolu Turów – pozn. red.) nějaké bližší informace, abych vám řekla, jak konkrétně bych postupovala. Ale zatím, jak jsem sledovala vyjednávání, tak se mně zdálo, že držíme pozici ochrany našeho území a ochrany našich obyvatel. A v tom bych chtěla pokračovat.

V koaličním programu slibujete větší propojenost resortů zemědělství a životního prostředí. Už jste o tom mluvila s kolegou Zdeňkem Nekulou, který je lidoveckým kandidátem na ministra zemědělství?
Už jsem se sešla s panem Zdeňkem Nekulou. Zatím jsme neprobírali konkrétní například personální propojení. Ale dívali jsme se na trendy a výzvy, které nás čekají. Spolupráce se nabízí nejenom stranicky a lidsky, protože jsme si blízcí, ale nutí nás k tomu stav naší krajiny a stav životního prostředí v celé republice.

Vidíme klimatické změny a musíme se jim bránit. Suchu, které nás už několik let provází. A to změnou hospodaření a péčí o krajinu, a to je hodně nosné společné téma.


Budoucí vláda bude respektovat vyhlášená opatření proti covidu. Kritizuje ale jejich přijímání ve zmatku


Číst článek

Mluvila jste o spolupráci i s dalšími resorty. Které jsou pro vás klíčové a už jste se třeba sešla s dalšími kandidáty na ministry?
Zatím ne cíleně kvůli předání nějaké agendy nebo zkušeností. Ale počítám s tím, že kromě ministerstva zemědělství, které je nám nejblíže a naše agenda je hodně blízko, tak to bude samozřejmě ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kvůli skleníkovým plynům a díky financím, které můžeme z emisních povolenek a podobně využít. Pak to určitě bude ministerstvo dopravy. Dovedu si velmi dobře představit i spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj a dokonce i s ministerstvem školství. Naše agenda se promítne do hodně resortů.

Co byste chtěla prosadit na ministerstvu dopravy?
Už jenom fragmentace krajiny a znečištění z dopravy. To je první z věcí, která se dotýká krajiny. A druhá je, jak změnit automobilový průmysl. Protože naším cílem je nepoužívat fosilní paliva. To bude pro naše dva resorty velká výzva, jak v této oblasti změnit myšlení lidí, výrobu a co nabídnout, aby auta byla co nejmíň zdrojem znečištění.

Konec uhlí v roce 2030

Výrazným zdrojem znečištění je i uhlí. Česko patří v přepočtu na obyvatele k jedněm z největších producentů CO2 v Evropské unii a vysoko je i ve světovém srovnání. Budete chtít změnit závěry uhelné komise, která navrhla ukončit využívání uhlí až v roce 2038?
Rozhodně. Jedna věc je, co si přejeme, a druhá věc je, k čemu nás donutí zhoršující se životní prostředí, jak nás donutí udělat kroky rychleji. A myslím si, že právě v omezení a zastavení těžby. Limity jsou pro nás neprolomitelné. A termín (ukončení využívání uhlí – pozn. red.) 2038, který jste možná viděli v našem koaličním prohlášení, je pro mě výzva, abych zapracovala co nejvíc na tom, aby to bylo dříve.


Chudí platí na bohaté. Elektromobil si nemůžou dovolit, ale z daní platí infrastrukturu, říká expert


Číst článek

Co to znamená dříve? Jaký termín byste považovala za úspěch?
Největším úspěchem by bylo, kdyby to byl rok 2030. Nejpozději 2033.

Máte pocit, že spolupráce s dalšími resorty bude fungovat? Budete si téma životního prostředí muset prosazovat, nebo je na něm v pětikoalici shoda?
Na tuto otázku ohledně konkrétní spolupráce s konkrétními lidmi je pro mě ještě trošku brzy. Ale životní prostředí prostě bude průřezovým tématem. Myslím, že to nebude na sílu a na moc, že budu něco tlačit. Mám ze svých kolegů – alespoň z některých – pocit, že mají snahu výzvy taky přijímat a debatovat. Takže se na spolupráci těším a doufám, že z ní vyjdou dobré výstupy.

Pokud bychom se podívali na zprávu o životním prostředí za minulý rok, tak co se týče třeba kvality ovzduší nebo kvality vod, tam je trend spíše dlouhodobě se zlepšující. Kde je ten trend opačný a stav je hodnocený jako neuspokojivý, je ekologická stabilita krajiny a biologická rozmanitost. Jak pro vás budou tato téma důležitá? Co byste chtěla změnit, aby se ten negativní trend alespoň zastavil?
Toto je právě to nejdůležitější téma, které spojuje ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství. Je to pro nás velmi důležité a určitě se společně musíme zamyslet nad způsobem změny hospodaření, změny osevních postupů, omezení pesticidů, vrácení hnojiv do krajiny, zmenšit půdní bloky, ve kterých se hospodaří. To všechno jsou výzvy, které chceme společně prosazovat.


Michalik nebude ministrem. Nechce, aby situace okolo jeho podnikání působila jako v případě Babiše


Číst článek

V současnosti je velikost půdního bloku omezená na 30 hektarů. V koaličním prohlášení uvádíte, že byste chtěli v erozně ohrožených oblastech omezit půdní bloky na 10 hektarů. Plánujete tedy další legislativní změny, nebo jak toho chcete dosáhnout?
Tady ještě budeme muset komunikovat s ministerstvem zemědělství, zda páky, jak to pomoct uvést do života, máme více na ministerstvu zemědělství, nebo více na ministerstvu životního prostředí. Ale tady se domnívám, že budu hodně dobře poslouchat právě ministerstvo zemědělství, jestli najdou nějaký způsob podpory.

Ten samozřejmě vidím v dotačních programech pro zemědělce, kteří půjdou tímto směrem. To znamená zmenšit půdní bloky, notabene pokud by to bylo ještě s bonusem navíc i v principu ekologického zemědělství.

I tam máte v koaličním programu závazek…
Do roku 2030 mít 25 procent v biologicky hodnotné krajině (v koaliční programu stojí: čtvrtina zemědělské půdy se do roku 2030 přesune do režimu ekologického zemědělství – pozn. red.), a pak chceme ještě podpořit budování různých biopásů, větrolamů a podobně pro zpestření krajiny ve výši 10 procent orné půdy.


Kandidát na ministra pro legislativu Šalomoun: Chystám personální změny v Legislativní radě vlády


Číst článek

A toto se promítne do dotačních programů. V tuto chvíli ale neumím říct, jak moc a jakým podílem u ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství. Tak daleko ještě nejsme.

Teď je v režimu ekologického zemědělství v Česku patnáct procent zemědělské půdy. Zvládnou to plánované navýšení čeští zemědělci?
Myslím si, že teď už mnozí na to přechází sami. Možná tím, že ještě dostanou nějakou dotační finanční podmínku, tak to jejich rozhodování urychlí. A hlavně, proč si myslím, že už do toho sami dobrovolně přichází, je právě stav naší krajiny a úrodnost – jak pracovat s půdou tak, abychom si ji úplně nevyčerpali a abychom tam za nějaký čas neměli něco úplně neplodného, nechci říct poušť.

Eroze

To ovlivňuje i eroze. Minimálně co se týče legislativy, tak je v kompetenci ministra životního prostředí. Chcete ji zpřísnit. Jakým způsobem?
Erozní vyhláška se rodila na půdě ministerstva životního prostředí hodně dlouho. Někdy s velkým tlakem nebo spíš protitlakem právě zemědělců. Ráda bych to téma za nějaký čas otevřela, abychom se podívali, jaký je výsledek a co můžeme udělat ještě víc.


Tuto vlnu koronaviru už nelze zastavit, prohlásil Fiala. Slíbil, že nebude plošně zavírat školy


Číst článek

Protože degradace naší orné půdy je čím dál větší a erozní vyhláška zatím spíše řeší sklonitost území než nějaké vlivy typu větrná, vodní (eroze – pozn. red.).

Kdy by se na ty změny mohlo dostat?
V zásadě v momentě, kdy budu na životním prostředí oficiálně. Jakmile přijdu na ministerstvo životního prostředí, chtěla bych okamžitě s jednotlivými odděleními pracovat na strategiích, na prioritách. A u příslušného odboru nebo příslušné sekce priority dát jako zadání, abychom na něm pracovali okamžitě.

A protierozní legislativa je priorita?
Ano, máme to v koaličním prohlášení a jako prioritu to beru.

Jste z jižní Moravy, kde jsou už teď viditelné dopady klimatické změny. Co je podle vás pro Česko, co se týče změny klimatu, nejaktuálnější? Co je potřeba řešit?
Opatření je skutečně moc. Byť někdy se mohou zdát jako malé kroky, ale zapadají do celé škály k tomu, abychom zabránili rapidnímu a velkému oteplování naší krajiny. Základ je tedy zkusit udržet oteplení do roku 2030 jeden a půl stupně. K tomu je skoro nejzásadnější práce s uhlíkem a to na všech úrovních – počínaje omezením či zastavením těžby uhlí a spotřebováváním fosilních paliv.


Seznam ministrů. Podívejte se, kdo má usednout ve vládě Petra Fialy


Číst článek

Ale samozřejmě musíme počítat i s dopadem do našeho průmyslu. Příležitosti a výzvy se nám začínají rozvětvovat jak do průmyslu, tak do zemědělství a nejde říct, co je úplně to nejprioritnější. Je potřeba pracovat se vším a to i s občany.

Aby i občan zkusil zauvažovat, jak se má chovat sám, aby měl co nejmenší takzvanou uhlíkovou stopu. A proto například budeme hodně podporovat, aby občan byl energeticky soběstačný. S tím souvisí i podpora fotovoltaických elektráren, kterou jsme si dali přímo do koaliční smlouvy.

Z jakých dopadů klimatické změny v Česku máte největší obavy?
Právě z těch extrémních jevů. Ze sucha, z náhlých povodní, z jevů jako je tornádo.

Je Česko na tyto jevy připravené?
Ještě ne dostatečně. A musíme se snažit udělat všechno pro to, abychom krajinu připravili a současně, abychom připravili i nás jako lidi. Nejde bojovat asi úplně s tím, že zastavíme všechny jevy. Ale musíme se i přizpůsobit a to svým chováním a spotřebováváním přírodních zdrojů.

Dotační programy

Jste v kontaktu s končícím ministrem životního prostředí Richardem Brabcem z ANO?
Nejsem v nějakém úzkém kontaktu, ale zrovna dneska (rozhovor byl vedený v pátek – pozn. red.) jsme se spolu potkali a mluvili jsme spolu.


Pravidla nejsou jasná. Chceme uznávat PCR testy, aby měli lidé jistotu, říká kandidát na ministra Válek


Číst článek

Předávat si agendu?
Ne, zatím si nepředáváme agendu. Jenom jsme se bavili o tom, že se ta doba blíží a domluvili jsme si termín na příští týden, kdy bychom se nad tím měli už vážně potkat.

Vidíte nějaké oblasti, na které byste chtěla navazovat?
Chtěla bych říct, že ministerstvo životního prostředí pracuje v mnoha oblastech velmi dobře. Některé věci se budou jenom rozvíjet, možná ještě více dotovat. Třeba některé dotační programy. Protože peníze z Evropské unie, zdá se, by na to mohly být. Takže práce tam se musí ještě víc posílit. A není to jenom o tom, kdo je ministrem životního prostředí.

Mohla byste být konkrétnější?
Domnívám se, že dotační politiky fungují dobře. Že se osvědčily programy na čištění odpadních vod nebo zadržení vody v krajině i Dešťovka a podobně.

Už máte vybrané spolupracovníky, které si chcete na ministerstvo přivést?
Nějakou představu o pár lidech mám. Ale v zásadě se teď musím seznámit s organizační strukturou, podívat se na to, jestli nebude potřeba některé odbory, oddělení nebo sekce posílit právě kvůli Green Dealu. Ale v tuto chvíli nějaké mohutné personální zemětřesení nepředpokládám.

Jana Karasová

Sdílet na Facebooku


Sdílet na Twitteru

Sdílet na LinkedIn

Tisknout


Kopírovat url adresuZkrácená adresa
ZavřítSee also  Musk denies having any relationship with the wife of the co-founder of Google