Pakistan Christian TV

Breaking news and world news from Pakisthan Christian TV on Business, Sports, Culture. Video news. News from the US, Europe, Asia Pacific, Africa, Middle East, America.

The most prominent astronomy events during the week

News order

In early January 2022, scientists noticed a star before it transformed into a supernova, Leonard’s Comet continued to shine, and a government directive for NASA to extend the work of the International Space Station until the end of the decade. This is one of the most important events of the past week. (1) – James Webb deployed his mirror and NASA has successfully directed its latest space telescope to open its massive mirror wings. The James Webb Telescope’s gold-covered mirror, 6.5 meters wide, has been fully deployed. (2) – Leonard’s Comet Leonard continued to shine brilliantly in Earth’s night sky for weeks and days near mid-December 2021. As the comet moved away from our planet and continued to approach the Sun, it naturally faded from view, but observers noted that the icy visitor recently launched several explosions. Its tail is quirky in appearance. (3) – Observe the star before it explodes. Astronomers have detected the explosion of a star ten times the mass of the Sun, a red giant star once it transforms into a supernova, and this data could expand what is known about what massive stars do in the moments before they die. The star was located about 120 million light years from Earth in the galaxy NGC 5731.[4)-alordandalhouded-Rahlhtaiwilhandmeconalecoqbamavaanakthalob’danachamms(Apogee)Owaloqrbalyalndjem(Lhoudedhachammsa)Hhdiomalthelathae(4January)LhoudedhachammsaAndemaqintallordoqrbalyachammsobhwala5Mlayenkilomtermmacetkonglahvialoojooaileguelewalmqubl(5)-alnizquinfjrvoukalsnouattaloolylbazbrgkhevchbkhmracbhalenizkaltabahlugalhnassaanenizkkparanfjrvoukmedinhbazbrgboulayhpenclvaniavaJanuary1Mmaodyalyatalaqmaiedl30Tnamnmadhtaantasamanasfayalmedinhmabdaokonh”Doi”Iatkdonalenizkkanardhhawwala3Okdamokanithrkpsrahhawwala72420Iklmtraviasah(6)-sagotsarokhvamahitalhadiaumaloravae(January5)Tahtmassarokhizn35Tunboutriqhgeradahlerkabhcherqbolaneziaafrencahviamahitalhadikanhmaaljsmhoalmrahlha’eamnsaruchonjaraA5RussianAlvetmatalaqhvirahlhtjeribihvi27DesmbermahmulhohmahforKanatmahrkhzbpfivkdmadarhamahddvoukalord(7)-tmdidammahthalvdhaouatahugetaladarhalomrakihokalhnasaltmacainasthaddammahthalvdhaouatahanyaam2030andMwasalhalamlmashrkaihaaldoliynlthakaiqamaagvllsnouattalstalmqublh(8)-ostorhhablvAalvdhaehakguetlskoppeablalvdhaiaoktrmenmilirthanihmnalogodfaalvdhaeOamaiedl317Snhtgaribaajtasalmrsaddaltaruealamhalumblyarthanihviiyomrosalesnhaljdidh(1January);TmatalagahabelalymtnmkucalfdhaedisekvriviApril241990Hablmanmhmstrkhpinnocalhnassawokalhalvdhaoualoorobih(ESA)(9)-acharatgraybhmanalvdhaelthdedmoukaalkwakboukharzinzamnaachammsaodrastheAstkhaddmwalimaouafilkalmrkbatalvdhaiahmthelaalghemralsnaaaTESSAltabaalnasaljamaalbaanatanhaandKnvedrashjdidhAstkhaddmalbageshornbeanatTESSBoutriqhmokhtlvhkaddastkhaddmwanzamtheTISMarafhmaalveimknonazbpfialtqatacharatgraybhoakhavthamnjsmosmohTIS40079922AalghemralsnaaaTESSMjhzezhaldrashstoaalnujomlonhbhzhaltrivhictchwelkwakbalteetmromamnujomhaagherooadha”Gorilla”Zbbhalhmanalzarafamahthalvdhaouatah|Video[4)-alordandalhouded-Rahlhtaiwilhandmeconalecoqbamavaanakthalob’danachamms(Apogee)Owaloqrbalyalndjem(Lhoudedhachammsa)Hhdiomalthelathae(4January)LhoudedhachammsaAndemaqintallordoqrbalyachammsobhwala5Mlayenkilomtermmacetkonglahvialoojooaileguelewalmqubl(5)-MeteoriteBurstAboveEarlyYearsPittsburghUnearthedNASA’sMeteoriteMonitoringNetworkALargeMeteorBurstOverPittsCityBergboulayhpenclvaniavaJanuary1Mmaodyalyatalaqmaiedl30Tnamnmadhtaantasamanasfayalmedinhmabdaokonh”Doi”Iatkdonalenizkkanardhhawwala3Okdamokanithrkpsrahhawwala72420Iklmtraviasah(6)-sagotsarokhvamahitalhadiaumaloravae(January5)Tahtmassarokhizn35Tunboutriqhgeradahlerkabhcherqbolaneziaafrencahviamahitalhadikanhmaaljsmhoalmrahlha’eamnsaruchonjaraA5RussianAlvetmatalaqhvirahlhtjeribihvi27DesmbermahmulhohmahforKanatmahrkhzbpfivkdmadarhamahddvoukalord(7)-tmdidammahthalvdhaouatahugetaladarhalomrakihokalhnasaltmacainasthaddammahthalvdhaouatahanyaam2030andMwasalhalamlmashrkaihaaldoliynlthakaiqamaagvllsnouattalstalmqublh(8)-ostorhhablvialvdhaehakguetlskoppeablalvdhaiaoktrmenmilirthanihmnalogodfaalvdhaeOamaiedl317Snhtgaribaajtasalmrsaddaltaruealamhalumblyarthanihviiyomrosalesnhaljdidh(1January);TmatalagahabelalymtnmkucalfdhaedisekvriviApril241990Hablmanmhmstrkhpinnocalhnassawokalhalvdhaoualoorobih(ESA)(9)-acharatgraybhmanalvdhaelthdedmoukaalkwakboukharzinzamnaachammsaodrastheAstronomersusespacevehiclessuchastheTESSsatelliteofpeopletocollectdataaboutthembutPhaedraInanewwayresearchersusedTESSdatainadifferentwayTheyusedTESStofindoutwhatcouldcauseittopickupandfrightenstrangesignalsTIS40079922ThesatelliteTESSiswell-equippedtostudythebrightnessofthestarsbecausethismethoddetectstheplanetsthatpassinfrontoftheirstars[4)-الأرضعندالحضيض-رحلةطويلةعندمايكونالكوكبإمافيالنقطةالأبعدعنالشمس(الأوج)أوالأقربإلىالنجم(الحضيضالشمسي)شهديومالثلاثاء(4يناير)الحضيضالشمسي،عندماكانتالأرضأقربإلىالشمسبحوالي5ملايينكيلومترمماستكونعليهفيالأوجأوائليوليوالمقبل(5)-النيزكينفجرفوقالسنواتالأولىلبيتسبرغكشفتشبكةمراقبةالنيزكالتابعةلوكالةناساعننيزككبيرانفجرفوقمدينةبيتسبرغبولايةبنسلفانيافي1يناير،مماأدىإلىإطلاقمايعادل30طنًامنمادةتيإنتيسمعالناسفيالمدينةمابداوكأنه”دوي”يُعتقدأنالنيزككانعرضهحوالي3أقداموكانيتحركبسرعةحوالي72،420كيلومترًافيالساعة(6)-سقوطصاروخفيالمحيطالهادئيومالأربعاء(5يناير)،تحطمصاروخيزن35طنبطريقةغيرخاضعةللرقابةشرقبولينيزياالفرنسيةفيالمحيطالهادئكانهذاالجسمهوالمرحلةالعليامنصاروخأنجاراA5الروسي،الذيتمإطلاقهفيرحلةتجريبيةفي27ديسمبرمعحمولةوهمية،لكنعطلمحركهتسببفيفقدمدارهالمحددفوقالأرض(7)-تمديدعملمحطةالفضاءالدوليةوجهتالإدارةالأمريكيةوكالةناسالتمكيناستخداممحطةالفضاءالدوليةحتىعام2030،ومواصلةالعملمعشركائهاالدوليينلتحقيقهذاالهدفللسنواتالستالمقبلة(8)-أسطورةهابلفيالفضاءحققتلسكوبهابلالفضائيأكثرمنمليارثانيةمنالوجودفيالفضاء،أيمايعادل317سنةتقريبًااجتازالمرصدالتاريخيعلامةالمليارثانيةفييومرأسالسنةالجديدة(1يناير)؛تمإطلاقهابلعلىمتنمكوكالفضاءديسكفريفي24أبريل1990هابلمهمةمشتركةبينوكالةناساووكالةالفضاءالأوروبية(إيسا)(9)-إشاراتغريبةمنالفضاءلتحديدموقعالكواكبخارجنظامناالشمسيودراستها،يستخدمعلماءالفلكالمركباتالفضائيةمثلالقمرالصناعيTESSالتابعلناسالجمعالبياناتعنها،ولكنفيدراسةجديدة،استخدمالباحثونبياناتTESSبطريقةمختلفةلقداستخدموانظامTISلمعرفةماالذييمكنأنيتسببفيالتقاطإشاراتغريبةوإخافتهامنجسمأسموهTIS40079922القمرالصناعيTESSمجهزجيدًالدراسةسطوعالنجوملأنهبهذهالطريقةيكتشفالكواكبالتيتمرأمامنجومهااقرأأيضًا”Gorilla”تسببحالةمنالذعرفيمحطةالفضاءالدولية|فيديو[4)-الأرضعندالحضيض-رحلةطويلةعندمايكونالكوكبإمافيالنقطةالأبعدعنالشمس(الأوج)أوالأقربإلىالنجم(الحضيضالشمسي)شهديومالثلاثاء(4يناير)الحضيضالشمسي،عندماكانتالأرضأقربإلىالشمسبحوالي5ملايينكيلومترمماستكونعليهفيالأوجأوائليوليوالمقبل(5)-النيزكينفجرفوقالسنواتالأولىلبيتسبرغكشفتشبكةمراقبةالنيزكالتابعةلوكالةناساعننيزككبيرانفجرفوقمدينةبيتسبرغبولايةبنسلفانيافي1يناير،مماأدىإلىإطلاقمايعادل30طنًامنمادةتيإنتيسمعالناسفيالمدينةمابداوكأنه”دوي”يُعتقدأنالنيزككانعرضهحوالي3أقداموكانيتحركبسرعةحوالي72،420كيلومترًافيالساعة(6)-سقوطصاروخفيالمحيطالهادئيومالأربعاء(5يناير)،تحطمصاروخيزن35طنبطريقةغيرخاضعةللرقابةشرقبولينيزياالفرنسيةفيالمحيطالهادئكانهذاالجسمهوالمرحلةالعليامنصاروخأنجاراA5الروسي،الذيتمإطلاقهفيرحلةتجريبيةفي27ديسمبرمعحمولةوهمية،لكنعطلمحركهتسببفيفقدمدارهالمحددفوقالأرض(7)-تمديدعملمحطةالفضاءالدوليةوجهتالإدارةالأمريكيةوكالةناسالتمكيناستخداممحطةالفضاءالدوليةحتىعام2030،ومواصلةالعملمعشركائهاالدوليينلتحقيقهذاالهدفللسنواتالستالمقبلة(8)-أسطورةهابلفيالفضاءحققتلسكوبهابلالفضائيأكثرمنمليارثانيةمنالوجودفيالفضاء،أيمايعادل317سنةتقريبًااجتازالمرصدالتاريخيعلامةالمليارثانيةفييومرأسالسنةالجديدة(1يناير)؛تمإطلاقهابلعلىمتنمكوكالفضاءديسكفريفي24أبريل1990هابلمهمةمشتركةبينوكالةناساووكالةالفضاءالأوروبية(إيسا)(9)-إشاراتغريبةمنالفضاءلتحديدموقعالكواكبخارجنظامناالشمسيودراستها،يستخدمعلماءالفلكالمركباتالفضائيةمثلالقمرالصناعيTESSالتابعلناسالجمعالبياناتعنها،ولكنفيدراسةجديدة،استخدمالباحثونبياناتTESSبطريقةمختلفةلقداستخدموانظامTISلمعرفةماالذييمكنأنيتسببفيالتقاطإشاراتغريبةوإخافتهامنجسمأسموهTIS40079922القمرالصناعيTESSمجهزجيدًالدراسةسطوعالنجوملأنهبهذهالطريقةيكتشفالكواكبالتيتمرأمامنجومهااقرأأيضًا”Gorilla”تسببحالةمنالذعرفيمحطةالفضاءالدولية|فيديو

The most prominent astronomy events during the week

Al-Dustour News

See also  Leaked information about upcoming 2K gaming projects